Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy

Pracujemy zgodnie z:

 • Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN – Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. wspierając się programem opracowanym wg jej wytycznych:
  „Zbieram, poszukuję, badam" -  Program Wychowania Przedszkolnego – Dorota Dziamska, Marzena Buchnat, Nowa Era 2017.
 • Rocznym Planem Pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej przygotowywanym przez Radę Pedagogiczną placówki i realizującym Koncepcję Pracy Przedszkola.
 • Miesięcznymi planami pracy przygotowywanymi dla poszczególnych grup przez nauczycieli. 

Stosujemy również nowatorskie metody pedagogiczne:

 1. TUS - Trening umiejętności społecznych
 2. Elementy metody Eline Snel "Uważność i spokój żabki"
 3. Glottodydaktykę
 4. Sekwencyjno - symultaniczną naukę czytania
 5. Terapię ręki
 6. Multisensorykę
 7. Projekty badawcze i metody aktywizujące
 8. Pedagogikę zabawy - Klanza
 9. Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 10. Metodykę nauczania matematyki wg. E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 11. System edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 12. Twórcze metody aktywności ruchowej: Carla Orffa, Rudolfa Labana, Marii i Alfreda Kniessów
 13. Techniki twórczego myślenia
 14. Zabawy badawcze i doświadczenia