Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

W toku pracy pedagogicznej stawiamy na szeroko rozumianą samodzielność. W naszym odczuciu jest to gotowość do podejmowania zadań opartych na osobistej aktywności, a jej źródłem jest wola działania i akceptacja celu.

Zanim pojawią się pierwsze, małe sukcesy i niezależność, droga do samodzielności może być usłana błędami, próbami, ciągłymi pytaniami. Jest to droga rozwoju indywidualnego, której przejście prowadzi – najpierw w wymiarze dziecięcym, później dorosłym – do zwiększenia kontroli nad własnym życiem. Samodzielne wykonywanie różnych czynności kieruje dziecko na koncentrację uwagi, kształtuje również jej podzielność i wybiórczość. Sprzyja zapamiętywaniu.

Wszystko, co dziecko wykona własnymi rękami, do czego dojdzie własną myślą, co przeżyje – buduje jego umiejętności, wiedzę o sobie i innych oraz o świecie. Dziecko poznając efekty własnej aktywności, jest konfrontowane ze swoimi umiejętnościami. Dzięki temu uczy się, w których sytuacjach poradzi sobie samodzielnie, a w których musi się zwrócić o pomoc.

Czerpie również ze swojego działania satysfakcję i buduje poczucie sprawczości. Powoli, ale konsekwentnie buduje obraz siebie samego. Ważne jest więc, aby ten obraz był pozytywny.

W jego budowaniu niezbędne jest stawianie przed dzieckiem wielu różnorodnych zasad. Mądre towarzyszenie nauczyciela pozwala dziecku pokonać trudności, wyjść z nowych dla niego sytuacji z poczuciem, że sobie poradziło. Dzięki temu dziecko jest w stanie podejmować kolejne, coraz bardziej skomplikowane czynności. A my pozostawiamy mu coraz większe pole do działania, stopniowo wycofując swoją ingerencję.

Aby osiągnąć powyższe założenia, rolą nauczyciela w naszym przedszkolu jest:

 • wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie i inteligencji wielorakich,
 • kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru takich jak: empatia, dobroć, życzliwość, wrażliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości,
 • rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami,
 • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola,
 • zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia,
 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej. Jako nauczyciele mamy za zadanie pomóc dziecku przeżyć czas przedszkola z radością i dumą z własnych osiągnięć. 

Naszym celem jest, aby nasz absolwent był:

 • samodzielny, radzący sobie z wymaganiami stawianymi przez życie,
 • dobrze znający siebie,
 • skonfrontowany z wieloma różnorodnymi trudnościami,
 • pewien własnych możliwości,
 • mający zaufanie do własnych wyborów i sił,
 • gotowy na zmiany,
 • otwarty na nowe wyzwania,
 • podejmujący wiele różnorodnych aktywności,
 • w pełni wykorzystujący swój potencjał rozwojowy. 

Uwzględniając możliwości i zasoby naszego środowiska, pragniemy stworzyć przedszkole twórcze, otwarte i przyjazne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.