17 Piątek
banner1

ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel. 22 826 42 65
fax. 22 826 42 65
e-mail: p24@edu.um.warszawa.pl

Oddział I

Oddział I „Sówki”

 

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
Czerwiec 2021
Oddział I "Sówki"

 

 

Tematyka zajęć:


 1. AKCEPTACJA INNEGO CZŁOWIEKA (01.06.-11.06.2021 r.)
 2. ODPOCZYNEK (14.06.-30.06.2021 r.)

Zadania:


 • poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie
 • uświadamianie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką, jaką jest, z jej wyglądem, zaletami i wadami
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy1zł,2zł,5zł,10zł
 • rozwijanie sprawności manualnej w trakcie posługiwania się przyborami plastycznymi; czerpanie radości z tworzenia prac plastycznych
 • poznawanie znaczenia technik daktyloskopowych
 • uświadomienie, że działając samemu można niewiele zrobić; rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie
 • doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek
 • rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny; podawanie znaczenia łąki dla zwierząt i ludzi
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10
 • poznawanie formy porozumiewania się – wywiadu
 • kształtowanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek
 • rozwijanie umiejętności organizowania i porządkowania informacji; rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi
 • poznawanie krajobrazu górskiego, w tym flory i fauny oraz życia górali; uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na wysokości
 • poznawanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami i krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu wolnego nad morzem; poznawanie środowiska rzeki
 • dostrzeganie korzyści dla zdrowia, a także skutków i konsekwencji zanieczyszczania tego środowiska
 • rozwijanie zainteresowań dzieci czasem wolnym i sposobami jego spędzania
 • przypomnienie zasad bezpiecznego sposobu spędzania czasu nad wodą
 • poznawanie zasad bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego podczas wakacji

 

Kontakt

Przedszkole nr 24
w Warszawie

ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa

tel: 22 826 42 65

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.