17 Piątek
banner1

ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel. 22 826 42 65
fax. 22 826 42 65
e-mail: p24@edu.um.warszawa.pl

Nasze priorytety

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA NR 24
 
   W toku pracy pedagogicznej stawiamy na szeroko rozumianą samodzielność. 
 
   W naszym odczuciu jest to gotowość do podejmowania zadań opartych na osobistej aktywności, a jej źródłem jest wola działania i akceptacja celu. Zanim pojawią się pierwsze, małe sukcesy i niezależność, droga do samodzielności może być usłana błędami, próbami, ciągłymi pytaniami. Jest to droga rozwoju indywidualnego, której przejście prowadzi – najpierw w wymiarze dziecięcym, później dorosłym – do zwiększenia kontroli nad własnym życiem. Samodzielne wykonywanie różnych czynności zmusza dziecko do koncentracji uwagi, kształtuje również jej podzielność i wybiórczość. Sprzyja zapamiętywaniu. 
 
   Wszystko, co dziecko wykona własnymi rękami, do czego dojdzie własną myślą, co przeżyje – buduje jego umiejętności, wiedzę o sobie i innych oraz o świecie. Dziecko poznając efekty własnej aktywności, jest konfrontowane ze swoimi umiejętnościami. Dzięki temu uczy się, w których sytuacjach poradzi sobie samodzielnie, a w których musi się zwrócić o pomoc. Czerpie również ze swojego działania satysfakcję i buduje poczucie sprawczości. Powoli, ale konsekwentnie buduje obraz siebie. Ważne jest więc, aby ten obraz był pozytywny. W jego budowaniu niezbędne jest stawianie przed dzieckiem wielu różnorodnych zasad. Mądre towarzyszenie nauczyciela pozwala dziecku pokonać trudności, wyjść z nowych dla niego sytuacji z poczuciem, że sobie poradziło. Dzięki temu dziecko jest w stanie podejmować kolejne, coraz bardziej skomplikowane czynności. A my pozostawiamy mu coraz większe pole do działania, stopniowo wycofując swoją ingerencję.
 
Aby osiągnąć powyższe założenia, rolą nauczyciela w naszym przedszkolu jest:
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie i inteligencji wielorakich.
 • Kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru takich jak: empatia, dobroć, życzliwość, wrażliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości.
 • Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym. 
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia.
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej. Jako nauczyciele mamy za zadanie pomóc dziecku przeżyć czas przedszkola z radością i dumą z własnych osiągnięć. 
 
Naszym celem jest, aby nasz absolwent był:
 
 • Samodzielny, radzący sobie z wymaganiami stawianymi przez życie. 
 • Dobrze znający siebie.
 • Skonfrontowany z wieloma różnorodnymi trudnościami.
 • Pewien własnych możliwości.
 • Mający zaufanie do własnych wyborów i sił. 
 • Gotowy na zmiany. 
 • Otwarty na nowe wyzwania. 
 • Podejmujący wiele różnorodnych aktywności. 
 • W pełni wykorzystujący swój potencjał rozwojowy. 
 
Uwzględniając możliwości i   zasoby naszego środowiska, pragniemy stworzyć przedszkole twórcze, otwarte   i przyjazne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.
 
P   - placówka, priorytety 
R   - rozwój , rodzice
Z   - założenia, zasady, zadania 
E   - edukacja 
D   - dziecko 
S   - sukces 
Z   - zainteresowania, zdolności
K   - kadra 
O   - odpowiedzialność , otwartość 
L    - ludzie 
E   - empatia
 

Kontakt

Przedszkole nr 24
w Warszawie

ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa

tel: 22 826 42 65

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.